Ordningsföreskrifter (Rules and Regulations), 2002
Ordningsföreskrifter / Rules and Regulations
41 x 53 cm, 2002, Lambda print


Vi använder tingen för att klassificiera vår värld, för att benämna världen, få kontroll på den om man så vill. I det moderna samhället får därför en döds efterlämnade saker oftast en på samma gång upphöjd och stigmatiserande betydelse. Inneslutna i varsin burk är de efterlämnade tingen lättare att hantera och blir på så sätt en bild av vårt samhälles klassificering och kategorisering av död och sorg.